skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Gezellig optreden in Winkheem


In een bomvolle zaal in zorgcentrum Winkheem in Winsum verzorgden de Waddenwichter met hun zang een middag met veel vrolijkheid.
Het regende buiten dus bleef iedereen binnen. Vooral de liedjes die meegezongen konden worden zorgden voor veel vrolijkheid bij de bewoners.
De Wichter zongen met veel plezier hun liedjes en dat plezier vond zijn weerklank bij de bewoners. Na afloop werd het koor door velen bedankt voor de leuke en ontspannende middag.