skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Koffieochtend in Bitgummole

Vroeg uit de veren want om 9.00 uur worden we verwacht in Bitgummole (Fr).

Tijdens de jaarlijkse festiviteiten aldaar verzorgen de Waddenwichter de koffieochtend. Buiten staat koffie, thee…