skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Travemünde omarmt Shantykoor De Waddenwichter

Vier keer traden ze een uur op tijdens het jaarlijkse shantyfestival in Travemünde. Veel toeschouwers volgden de Waddenwichter op de voet en namen anderen met zich mee. 'Wij komen speciaal voor jullie!'…