skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Travemünde omarmt Shantykoor De Waddenwichter


Vier keer traden ze een uur op tijdens het jaarlijkse shantyfestival in Travemünde. Veel toeschouwers volgden de Waddenwichter op de voet en namen anderen met zich mee. 'Wij komen speciaal voor jullie!' En 'Iets anders dan al die mannenkoren', hoorden ze steeds en 'Jullie zingen zulke leuke en vrolijke liedjes.' Er werd veel gelachen, geklapt en ook meegezongen met de 'Waddenwichter'. Een paar keer werd gevraagd wat die naam eigenlijk betekende. Men dacht aan Wichtel, dat zijn in Duitsland dwergen, maar ze zagen wel dat ze dat niet waren. De gegeven uitleg: de vrolijke jonge meisjes van de Waddenkust bracht veel hilariteit teweeg. Het weer, de locatie, waar regelmatig enorme schepen voorbij voeren, het publiek maar vooral het zingen van de enthousiaste Waddenwichter, bepaalde mede het grote succes van dit Pieterbuurster koor. ‘Jullie komen toch volgend jaar weer?’ was dan ook een vraag die vaak werd gesteld. De vraag ligt er, het antwoord nog niet, maar het koor ging tevreden en vrolijk weer naar huis.

Daar moet weer geoefend worden voor het havenfestival in Almere op 2 september a.s. En daarna komen na de viering van het 20 jarig bestaan ook de kerstoptredens weer in zicht.

De Waddenwichter in Travemünde

Collage Travemünde