skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Geslaagde kerstoptredens

Op zondag 17 december j.l. gaven De Waddenwichter hun tweejaarlijkse kerstconcert in de kerk te Pieterburen. Vanaf twee uur stroomde de kerk vol en bij aanvang zongen de wichter voor een goed gevulde…