skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Optreden in het Hyppolytushoes

16 november traden De Waddenwichter op in Middelstum in het Hyppolytushoes. De zaal was geheel gevuld en de mensen genoten zichtbaar van de vrolijkheid van het koor. Vooral de liedjes waarbij ze mee…