skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Vier geslaagde kerstoptredens in een week.

In één week traden De Waddenwichter in december vier keer op met hun kerstrepertoire. Hoewel elke keer anders, waren het geslaagde optredens. Met de Ollerommer Vlintboksems werd opgetreden in overvolle…