skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Jubileumconcert groot succes

De Waddenwichter vierden hun 15 jarig jubileum in dorpshuis Den Diekstaal in Westernieland. 's Middags werden leden en oud leden getrakteerd op een terugblik van de afgelopen 15 jaar. In woord, beeld…