skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Altied wat aan 't Wad

Op zaterdag 5 oktober traden De Waddenwichter op in de kerk te Pieterburen ter gelegenheid van de manifestatie 'Altied wat aan 't Wad.'Voor een volle kerk zongen zij met begeleiding van het orgel 'Vrouger',…