skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Optreden in Makkum

Ook op 14 juli j.l. traden we op uitnodiging van shantykoor Het Veersch Scheepstuig op in Makkum. Dit koor hebben we in 2007 op het Oostzeefestival ontmoet. Door deze ontmoeting toen zijn er nog steeds…


Havenpop Groningen

Op havenpop van 14 juli j.l. was door een te late start van het programma en een falend geluid maar tijd voor een kort optreden. Wel was er nog tijd voor een fotosessie met burgemeester Rehwinkel.