skip to main content
Shantykoor de Waddenwichter

Kerstconcert Waddenwichter groot succes!

In een goedgevulde kerk gaven De Waddenwichter zondag 19 december j.l. een geslaagd optreden. Feestelijk uitgedost zongen de Waddenwichter de sterren van de hemel. De bekende en onbekende kerstliederen…